Rubne trake 001

Rubne trake

Rubne trake su proizvod kojeg odlikuju dvije komponente, estetska i upotrebna. Upotrebljavamo ih za zatvaranje rubova elemenata na mjestima prereza kako bi zaštitili elemente od oštećenja udarcima, ali i estetski da se ne vidi gola iverica. U ponudi su dvije osnovne kategorije traka, melaminske i ABS trake. Izrađuju se u različitim debljinama i širinama prilagođenim debljini ploča koje treba oblagati.

Vik iverali u ponudi ABS traka ima debljinu traka 0,5 mm ili trgovači naziv ABS Mini i ABS debljine rubne trake 2 mm. U grupi melaminskih rubnih traka u ponudi su trake debljine 0,5 mm s nanešenim ljepilom (za kupce koji traku ljepe u svojim radionicama) i bez ljepila za lijepljenje u našim radionicama. Udio ovih traka konstantno se smanjuje jer su u upotrebi nešto slabijih karakteristika.

Dekori svih rubnih traka usklađeni su sa dekorima kolekcije iverala i kuhinjskih radnih ploča.

Rubne trake 002

Vrste rubnih traka

ABS Mini rubne trake
Debljina: 0,5 mm
Širina: 22, 45 mm
Ukupna duljina u roli: 100 m’

ABS rubne trake
Debljina: 2 mm
Širina: 23, 31, 42 mm
Ukupna duljina u roli: 75, 50 m’

Rubne trake s ljepilom
Debljina: 0,30 mm
Širina: 24 mm
Ukupna duljina u roli: 50 m’

Rubne trake bez ljepila
Debljina: 0,5 mm
Širina: 45 mm
Ukupna duljina u roli: 50 m’